Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

HSIL / LSIL / HPV+ ASCUS

HSIL / LSIL / HPV+ ASCUS

HSIL (High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion), LSIL (Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion) ve HPV+ ASCUS (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance) terimleri, rahim ağzı hücrelerindeki anormallikleri ve muhtemel HPV enfeksiyonlarını tanımlamak için kullanılan terimlerdir.

  1. HSIL (High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion - Yüksek Dereceli Skuamöz İntraepitelyal Lezyon): HSIL, rahim ağzındaki hücrelerin belirgin derecede anormal olduğunu gösterir. Bu lezyonlar, kanser öncesi değişikliklerin daha ciddi olduğunu gösterir ve tedavi gerektirebilir. HSIL, rahim ağzı kanserinin gelişme riskini artırabilir.

  2. LSIL (Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion - Düşük Dereceli Skuamöz İntraepitelyal Lezyon): LSIL, rahim ağzındaki hücrelerde daha hafif anormal değişikliklerin olduğunu gösterir. Bu lezyonlar genellikle kendiliğinden düzelir veya izlemeye ihtiyaç duyar. Ancak, bazı durumlarda tedavi gerekebilir.

  3. HPV+ ASCUS (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance - Belirsiz Anormal Skuamöz Hücreler): Bu sonuç, Pap smear testi sırasında alınan örneklerde hafif derecede anormal skuamöz hücrelerin olduğunu ancak belirli bir lezyonun olmadığını gösterir. HPV pozitif ASCUS, HPV enfeksiyonunun varlığını işaret eder ve genellikle takip veya tekrar test gerektirir.

Bu sonuçlar genellikle Pap smear testi veya HPV taraması sonuçlarına dayanır. Doktorlar, bu sonuçlara göre bir sonraki adımı belirlemek için genellikle ek testler veya takip testleri önerirler. Bu sonuçlar rahim ağzı kanseri veya kanser öncesi durumlar gibi ciddi durumların belirlenmesine yardımcı olur. Tedavi genellikle lezyonların ciddiyetine, HPV varlığına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır.