Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Sıcak kemoterapi (HIPEC, PIPAC)

  • Anasayfa
  • Sıcak kemoterapi (HIPEC, PIPAC)

Sıcak kemoterapi (HIPEC, PIPAC)

Sıcak intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) ve pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy (PIPAC), özellikle peritoneal metastazlara (karın zarı metastazları) sahip kanser hastalarının tedavisinde kullanılan cerrahi ve kemoterapötik yöntemlerdir.

  1. HIPEC (Sıcak Intraperitoneal Kemoterapi): HIPEC, cerrahi olarak tümörlerin çıkarılmasından sonra karın boşluğuna ısıtılmış kemoterapi ilacı verilmesini içeren bir tedavi yöntemidir. Cerrah, tümörlerin çıkarılmasının ardından karın boşluğunu steril bir çözelti ile doldurur ve bu çözeltiye yüksek dozda ısıtılmış kemoterapi ilacı eklenir. Karın boşluğundaki kemoterapi ilacı, kalan kanser hücrelerini yok etmeye veya büyümelerini önlemeye yardımcı olabilir.

  2. PIPAC (Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy): PIPAC, cerrahi işlem sırasında karın boşluğuna aerosolize (püskürtme) halde kemoterapi ilacı uygulanan bir tekniktir. Cerrahi olarak uygulanan PIPAC, cerrah tarafından özel bir cihaz aracılığıyla karın boşluğuna püskürtülen kemoterapi ilacını içerir. Bu ilaç, peritoneal yüzeydeki kanser hücrelerine doğrudan etki eder.

Bu yöntemler, özellikle gastrointestinal kanserler gibi bazı kanser türlerinde peritoneal metastazlarının (karın zarı metastazları) tedavisinde kullanılır. Peritoneal metastazlar, kanser hücrelerinin karın zarına (peritoneum) yayıldığı ve orada büyüdüğü durumlardır. Bu tür metastazlar, genellikle standart kemoterapi ve cerrahi tedavilere dirençli olabilir.

HIPEC ve PIPAC gibi sıcak kemoterapi yöntemleri, cerrahi müdahale ile birlikte uygulandıklarında peritoneal metastazların tedavisinde umut vadeden seçenekler olabilir. Ancak, bu yöntemlerin etkinliği, kanserin türüne, evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Bu nedenle, tedavi planı ve uygulanacak yöntemler, multidisipliner bir yaklaşım ile hastanın özel durumuna göre belirlenmelidir.